About Pharmacy
Pharmacy Staff
Affiliated University
Students Admitted
Exam Result
Anti Ragging Committee
Anti Ragging Guidelines
Contact

List of STUDENTS ADMITTED

SL.NO NAME OF THE STUDENT : 2018-19
1 Ajaya Choudhury
2 Arobinda Dalai
3 D. Ramesh kumar Das
4 Debanshu Biswas
5 Deepak Kumar Sahu
6 Deepak Kumar Goutam
7 Debanshu Yadav
8 Dillip Kumar Das
9 Fanindra Dewagon
10 G. Meena Rao
11 Ganesh Ram
12 Ganesh Senapati
13 Jaiswal Kunal
14 K. Dillip Kumar 
15 Linkan Biswas
16 Manas Dhar
17 Manaswini Panigrahi
18 Manish Kumar Biswas
19 Manoj Kumar Sahu
20 Nanda Kishor Maharana
21 Narendra Kumar Sahu
22 Nayan Kumar Sahu
23 Nikita Barik
24 Poonam Chardra Varma
25 Prakash Pandey
26 Pravanjan Pollai
27 Rahul Pani
28 Ramphal Sahu
29 Ranjit Kumar Sahu
30 Rashmi Tiwari
31 Saketi Siva Prasad
32 Senapati Srinu
33 Shaikh Shameer
34 Sankar Mandal
35 Snehalata Pujari
36 Subash Chandra Pradhan
37 Subhendu Sundar Sahu
38 Sujaya Bain
39 Susmita Bhoi
40 Tapan Padhy

SL.NO NAME OF THE STUDENT : 2017-18 BATCH
1 Mandala Chaitan Rao
2 Kurmanaikulu Palaka
3 Rabindranath Jena
4 Prasanna Kumar Sahu
5 Debi Prasad Mohanty
6 Akhya Kumar Bishoyi
7 Sonali Das
8 Soma Biswas
9 Jitu Krushna Panda
10 Manishankar Panigrahi
11 Durga Prasad Mahanandia
12 P Bharat Kumar Gupta
13 Illarani Nayak
14 Maichel Pani
15 Gowardhan Lal Sahu
16 Tusha Rani Maravi
17 Santosh Kumar Sahu
18 Narayan Lal
19 Deepak Kumar
20 Kishor Kumar Sahu
21 Jayanta Biswas
22 Yogesh Kumar Tiwari
23 Olisetti Bhavani
24 Gajendra Prasad Pande
25 Sharada Gupta
26 Bikash Debnath
27 Manamendra Kumar Roy
28 Pritam Bhattacharya
29 Vinod Kumar Sahu
30 Raju Ram Nirmalkar
31 Rupesh Kumar Yadav
32 Roshan Lal Sahu
33 Yogeshwar Kumar
34 Gajaendra Agrawal
35 Arun Kumar Meshram
36 Raju Kumar
37 Shikha Bose
38 Pushpendra Kumar Pandey
39 Suru Sreekar
40 Sephali Das

SL.NO NAME OF THE STUDENT : 2016-17 BATCH
1 Addanki Santi
2 Alamgiri Alam
3 Asharani Mishra
4 Ayash Kanta Barik
5 Ayun Biswas
6 Bikram Kishore Das
7 Binod Kumar Lima
8 Bodala Manasa
9 Chandrakanth Behera
10 Dheeraj Kumar Kamari
11 Gajendra Prasad Pande
12 Hemanta Kumar Sahu
13 Jagabandu Mishra
14 Kumari Bosi
15 Manisankar Sahu
16 Narendra Rout
17 Nilapur Srinu
18 Olisetti Bhavani
19 Padala Kiran Kumar
20 Prasanjit Kharati
21 Priyabrata Mishra
22 R.Dhanunjaya
23 Radhasyama Patro
24 Sahanaj Khatun
25 Sahanaz Prabeen
26 Sanjukta Sahu
27 Santosa Kumar Sahu
28 Sarada Gupta
29 Shantiraj Karad
30 Shodasam Prasanth Kumar
31 Siddhi Uttam Bhatta
32 Sillu Bira
33 Sirla Avish
34 Soumya Bratachaki
35 Sudipa Chakravarty
36 Suman Dutta
37 Suman Kumar Basak
38 Tapan Kumar Sahu
39 Tushar Ranjan Mandal
40 Umakanta Pradhan